ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “DE BOEKENBOER” TE FORMERUM

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast de Boekenboer en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
 • *  Aukje Schol is eigenaar en beheerder van Bed en Breakfast de Boekenboer De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
 • *  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast de Boekenboer gevestigd op Formerum zuid 16 8894 KH Terschelling.
 • *  Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • *  Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • *  Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • *  De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • *  Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast de Boekenboer zijn voor rekening van de gebruikers.
 • *  Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • *  Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • *  De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast de Boekenboer ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • *  De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
 • *  Gasten van Bed & Breakfast de Boekenboer dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging;
  • *  De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek worden gedaan via het webformulier ”reserveren”op website http://boekenboer-terschelling.nl
  • *  Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast de Boekenboer een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.
  • *  Op het reserveringsformulier van de website http://boekenboer-terschelling.nl
  • wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens raadplegen op deze website.
  • *  Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast de Boekenboer worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 1. Betaling:
 • *  De verblijfskosten in Bed & Breakfast de Boekenboer dienen  voor aanvang te worden voldaan per bank op rekening nummer: NL07RABO 0310 9874 58 de aangegeven tijd hiervoor staat op het boekingsformulier.
 • Indien op de dag zelf gereserveerd wordt dient de betaling vooraf contant te worden voldaan.
 • De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
 • *  Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 20 % van de overeengekomen huurprijs.
 •  De actuele tarieven vindt u terug op onze website http://boekenboer-terschelling.nl

 

 

 1. Annulering:

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen bed & breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:

 • bij annulering binnen 5 weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs
 • bij annulering binnen 3 weken voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij een annulering op de dag van de ingangsdatum of tijdens uw verblijf 100% van de overeengekomen prijs.

Het verschuldigde bedrag zal bij het crediteren ingehouden worden van voldane bedrag.

 1. Contactgegevens:

Aukje Schol

Formerum zuid 16

8894 KH Formerum-Terschelling

Tel: 0630965772 (Dominic) 0562-448463

 1. Aankomst en vertrek
 • ∗ Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar
 • ∗ Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • ∗ Op de dag van aankomst kunt u na 13:00 uur uw Bed en Breakfast verblijf gebruiken.
 • ∗ Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 10.00 uur vrij te zijn.
 • ∗ Een sleutel van de kamer en/of het appartement is verkrijgbaar bij de eigenaar; de sleutelborg bedraagt €100,– voor een verblijf tot zeven overnachtingen.
 • ∗ Voor verblijf van een langere periode dan 7 dagen geld dan een sleutelborg van €150,–.
 • ∗ Dit bedrag ontvangt u terug bij het inleveren van de sleutel bij vertrek na controle en goedkeuring verblijf.
 • ∗ Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • ∗ Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7.Ontbijt

 

∗ Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit niet wenst dient u dit kenbaar te maken bij uw    reservering

8.Uw verblijf

 • ∗ Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur dient te worden voorkomen.
 • ∗ Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
 • ∗ Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • ∗ Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 • Huisdieren zijn alleen in overleg met de eigenaren toegestaan.
 • Toegang tot de winkel tijdens uw verblijf is toegestaan indien er netjes wordt omgegaan met de aanwezige zaken
 • Winkel goederen en inventaris worden bij schade en of vermissing in rekening gebracht bij huurder.
 • Koopwaren uit de Boekenboer winkel mogen meegenomen worden naar de kamer in overleg met de eigenaar.
 • De winkel is tijdens uw verblijf buiten de openingstijden voor u beschikbaar indien anders wordt aangegeven door beheerder/eigenaar.

 

 

 

 

 

 

 1. Veiligheid en Milieu
 • ∗ Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
 • ∗ De accomodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • ∗ Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • ∗ De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand.
 • ∗ De aanwezigheid van verdachte personen dient onmiddellijk gemeld te worden bij de beheerder.
 • ∗ Roken en open vuur is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
 • ∗ De slaapkamers zijn geschikt voor overnachtingen met maximaal twee personen.
 • ∗ De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal vier personen per verbijf.
 • ∗ De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • ∗ Een sleutel van het appartement is verkrijgbaar bij de eigenaar; de sleutelborg bedraagt €100,– voor een verblijf tot

zeven overnachtingen. Voor verblijf van een langere periode geld dan een sleutelborg van €150,–.

 • ∗ Dit bedrag ontvangt u terug bij het inleveren van de sleutel bij vertrek en het pand in goede staat is achtergelaten,

zoals ook beschreven in punt 6.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast.

FORMERUM 19 juli 2016

Boekenboer Terschelling